Proizvodi - travertini

Mramori i graniti iz cijelog svijeta

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


Modra stijena d.o.o.
Alabastrino
Modra stijena d.o.o.
Argento
Modra stijena d.o.o.
Classico
Modra stijena d.o.o.
Classico Venate
Modra stijena d.o.o.
Lemon
Modra stijena d.o.o.
Noce
Modra stijena d.o.o.
Rosso Soraja
Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.