Proizvodi - mramori

Mramori i graniti iz cijelog svijeta

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


Modra stijena d.o.o.
Bianco Carrara
Modra stijena d.o.o.
Bianco Carrara
Modra stijena d.o.o.
Bianco Carrara
Modra stijena d.o.o.
Bianco Carrara
Modra stijena d.o.o.
Botticino Class
Modra stijena d.o.o.
Calacatta Class
Modra stijena d.o.o.
Calacatta Estre
Modra stijena d.o.o.
Daino
Modra stijena d.o.o.
Forest Brown
Modra stijena d.o.o.
Forest Gold
Modra stijena d.o.o.
Marmara Equator
Modra stijena d.o.o.
Marmara White
Modra stijena d.o.o.
Nero Marquina
Modra stijena d.o.o.
Picasso
Modra stijena d.o.o.
Portoro Afghani
Modra stijena d.o.o.
Rujan svijetli
Modra stijena d.o.o.
Rujan tamni
Modra stijena d.o.o.
Verde Guatemala
Modra stijena d.o.o.
Visočica
Modra stijena d.o.o.
White Wood
Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.