Proizvodi - graniti (L-Y)

Mramori i graniti iz cijelog svijeta

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


Modra stijena d.o.o.
Rosino
Modra stijena d.o.o.
Rosso Africa
Modra stijena d.o.o.
Rosso Balmoral
Modra stijena d.o.o.
Rosso Eagle Red
Modra stijena d.o.o.
Salt Pepper
Modra stijena d.o.o.
Sapphire Brown
Modra stijena d.o.o.
Shiva Pinck
Modra stijena d.o.o.
Shivakashi Ivor
Modra stijena d.o.o.
Shivakashi Ivor
Modra stijena d.o.o.
Shooting star
Modra stijena d.o.o.
Silver Cloud
Modra stijena d.o.o.
Steel Grey
Modra stijena d.o.o.
Sunset Red
Modra stijena d.o.o.
Super Grey
Modra stijena d.o.o.
Tan Brown
Modra stijena d.o.o.
Tropic Brown
Modra stijena d.o.o.
Tropical Black
Modra stijena d.o.o.
Tropical Gold
Modra stijena d.o.o.
Tropical Green
Modra stijena d.o.o.
Verde Foresta
Modra stijena d.o.o.
Verde Marina
Modra stijena d.o.o.
Verde Maritaka
Modra stijena d.o.o.
Vijara
Modra stijena d.o.o.
Viscont White
Modra stijena d.o.o.
Volga Blue
Modra stijena d.o.o.
Volga Blue Dark
Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.