Peći Thorma

Toplina u Vašem domu...

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


Za cijene ovih peći kontaktirajte nas preko naših kontakt stranica.

 

Modra stijena d.o.o.
ALVESTA 2 - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
ANDORRA - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
ATIKA - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
BASEL 2 - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
COLMAR - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
Delia - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
Dorana - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
FALUN - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
FALUN 2 AQUA - peć na drva s priključkom na centralno grijanje
Modra stijena d.o.o.
FRANKFURT - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
Graz - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
HORBY - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
MERANO - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
SALZBURG - peć na drva s pećnicom
Modra stijena d.o.o.
SEVILLA - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
Trondheim - peć na drva
Modra stijena d.o.o.
Wikantica - peć na drva
Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.