Kamini La Nordica - ložišta na vodu

Toplina u Vašem domu...

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


Ložišta na vodu -  ložište koje toplinu u prostoriju šalje putem centralnog grijanja - voda.
Za cijene ovih kamina kontaktirajte nas preko naših kontakt stranica.

 

Modra stijena d.o.o.
FOCOLARE 80 CRYSTAL IDRO D.S.A.
Modra stijena d.o.o.
TERMOCAMINO 650 PIANO
Modra stijena d.o.o.
TERMOCAMINO 80O PRISMATICO
Modra stijena d.o.o.
TERMOCAMINO BASE D.S.A.
Modra stijena d.o.o.
Ugradbeni kamin TermoCamino WF25 X DSA
Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.