Kamini La Nordica - zračna ložišta

Toplina u Vašem domu...

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


Zračno ložište - ložište koje toplinu u prostoriju šalje putem ventilatora - zrak.
Cirkulacija toplog  zraka može se provesti pomoću prirodne konvekcije (N) ili ventilatorima (V).
Za cijene ovih kamina kontaktirajte nas preko naših kontakt stranica.

 

Modra stijena d.o.o.
INSERTO 70 VENTILATO
Modra stijena d.o.o.
INSERTO 70 VENTILATO PRISMATICO
Modra stijena d.o.o.
INSERTO 70 VENTILATO TONDO
Modra stijena d.o.o.
INSERTO 100 CRYSTAL VENTILATO
Modra stijena d.o.o.
FOCOLARE 70 PIANO
Modra stijena d.o.o.
MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO
Modra stijena d.o.o.
MONOBLOCCO IRONKER 750 PIANO
Modra stijena d.o.o.
MONOBLOCCO 900 PIANO
Modra stijena d.o.o.
Monoblocco 800 Angolo
Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.