Kobok logo

Ugradbeni kamini sa šamotnim ložištem

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


  • Višegodišnja tradicija u lijevanju čelika.
  • Kobok proizvodi četiri tipa ugradbenih kamina: Chopok, Dumbier, Myto i Bystra u tri veličine: Mini, Standard i Max.
    Svi tipovi su dizajnirani za loženje drveta i drvenih briketa.
  • Jedinstven dizajn koji se prilagođava svim stilovima života.
  • Tehnička fleksibilnost – Kobok ne koristi masovnu proizvodnju nego individualnu po potrebama kupca.

 

Modra stijena d.o.o.
Kobok1
Modra stijena d.o.o.
Kobok2
Modra stijena d.o.o.
Kobok3
Modra stijena d.o.o.
Kobok4
Modra stijena d.o.o.
Kobok5
Modra stijena d.o.o.
Kobok6
Modra stijena d.o.o.
Kobok7
Modra stijena d.o.o.
Kobok8
Modra stijena d.o.o.
Kobok9
Modra stijena d.o.o.
Chopok 670/500 R90-S/330P, RP2, SM
Modra stijena d.o.o.
Chopok 730/500, R90-S/330L, RP2, SM
Modra stijena d.o.o.
Chopok 670/500, RP2, SM
Modra stijena d.o.o.
Chopok kazeta 670/500 SO
Modra stijena d.o.o.
Chopok 670/500 SO
Kobok kamini

 

Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.