Kamini EdilKamin - ložišta na vodu

Toplina u Vašem domu...

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


Ložišta na vodu - ložište koje toplinu u prostoriju šalje putem centralnog grijanja - voda.
Za cijene ovih kamina kontaktirajte nas preko naših kontakt stranica.

 

Modra stijena d.o.o.
ACQUATONDO LATO VETRATO 29
Modra stijena d.o.o.
ACQUATONDO PLUS 22
Modra stijena d.o.o.
ACQUATONDO PLUS 29
Modra stijena d.o.o.
ACQUATONDO PRISMATICO 22
Modra stijena d.o.o.
ACQUATONDO PRISMATICO 29
Modra stijena d.o.o.
ACQUATONDO SFERA 22
Modra stijena d.o.o.
IDRO 100
Modra stijena d.o.o.
IDRO 50
Modra stijena d.o.o.
IDRO 30
Modra stijena d.o.o.
IDRO 70
Modra stijena d.o.o.
THERMOFIRE PORTELLONE PIANO
Modra stijena d.o.o.
H2 Oceano 15
Modra stijena d.o.o.
H2 Oceano 23
Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.