Kamini EdilKamin - zračna ložišta

Toplina u Vašem domu...

Modra stijena d.o.o.

MODRA STIJENA d.o.o.
Visoka Glavica bb, Široki Brijeg, BiH
Telefon: +387 39 704 164
Tel./fax: +387 39 705 390

PJ Mostar, Rodoč bb, 88000 Mostar
Tel./fax: +387 36 352 792

PJ Livno, Splitska bb, 80101 Livno
Tel./fax: +387 34 204 177

www.modrastijena.com
info@modrastijena.com


Zračno ložište - ložište koje toplinu  u prostoriju šalje putem ventilatora - zrak.
Cirkulacija toplog zraka može se provesti pomoću prirodne konvekcije (N) ili ventilatorima (V).
Za cijene ovih kamina kontaktirajte nas preko naših kontakt stranica.

 

Modra stijena d.o.o.
CRISTAL 45
Modra stijena d.o.o.
CRISTAL 76
Modra stijena d.o.o.
CRISTAL 90
Modra stijena d.o.o.
CRISTAL DOUBLE
Modra stijena d.o.o.
CRISTAL FLAT
Modra stijena d.o.o.
FORTE 19 kW
Modra stijena d.o.o.
STATUS 16 kW
Modra stijena d.o.o.
STILE 13 kW
Modra stijena d.o.o.
TEKNO 1 - 15,5 kW
Modra stijena d.o.o.
TEKNO 2 - 15,5 kW
Modra stijena d.o.o.
TEKNO 3 - 15,5 kW
Modra stijena d.o.o.
TITANO 18,5 Kw
Modra stijena d.o.o.
DECO
Modra stijena d.o.o.
LUCE PIANA 54/62
Modra stijena d.o.o.
RIGA 49/54
Modra stijena d.o.o.
SPRINT
Modra stijena d.o.o.
PIANA
Modra stijena - logo

Pažljivim odabirom materijala iz kamenoloma diljem svijeta, kao i ponudom kvalitetnog hercegovačkog vapnenca, za sve kupce osigurali smo najbolje iz svijeta MRAMORA i GRANITA.